điện công nghiệp

Phong Thành Tech chuyên cung cấp giải pháp, sản phẩm và dịch vụ bao gồm hệ thống nguồn AC và DC và cung cấp giải pháp tổng thể cho cả nguồn điện truyền thống và năng lượng tái tạo đặc biệt là cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi độ tin cậy và sẵn sàng cao.