Cắt sét lan truyền AC Type II 2P (Feeo)

Liên hệ

Mã: FSP-A40

Loại : AC 1 pha 220VAC

Điện áp AC tối đa: Uc – 385V

Dòng phóng định mức: IN – 20KVA

Dòng phóng tối đa: Imax – 40KVA

Điện áp dư: Up  < 2.0KV