Cắt sét lan truyền DC Type II – 1000V – 3P (Feeo)

Liên hệ

  • Điện thế: 1000VDC
  • Số cực: 3P
  • In: (8/20) us (KA)20kA
  • lmax: (8/20 ) us ( kA )40kA
  • Kích thước: 54x90x68mm
  • Cấp bảo vệ: IP20