Cắt sét lan truyền DC Type II – 600V – 2P (Feeo)

Liên hệ

Module Cắt sét lan truyền DC Type II- 600V -2P, khả năng cắt sét cực đại 40KA, điện áp làm việc liên tục lớn nhất Uc 600V (L-PE/ L-L)